طرح توجيهي

Google

جستجودروبلاگ
جستجودراینترنت
کد جستجوگر گوگل
blog

گزارش ارزیابی زیست محیطی

ارائه گزارش اجمالی ارزیابی محیط زیست پروژه های صنعتی و معدنی

 

ارائه خدمات محیط زیست و تهیه گزارشات اجمالی بررسی محیط زیست کارخانجات معدنی و صنعتی

- اهداف، ضرورتها و منافع ارزیابی اثرات زیست محیطی و قوانین و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی

- بررسی آلودگی های موجود (آلودگی های شیمیایی، صوتی و ...) در خط تولید و راهکارهای مناسب برای کاهش آن

- استانداردهای موجود در زمینه صنعت مورد بررسی 

- ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت کاهش و به حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی

طبق فرمت اصلی سازمان محیط زیست کشور

کلیه مواردی که در گزارش اجمالی محیط زیست از سوی این شرکت بررسی می گردد به شرح ذیل می باشد. این شرکت در ابتدای قرار داد نسبت به تائید گزارشات ارسالی تعهد می نماید. و تا مرحله تائید نهایی در کنار متقاضی بوده و در جلسات دفاعیه حضور می یابد.

این شرکت علاوه بر خدمات محیط زیست جهت تهیه و ارائه گزارشات توجیهی برای دریافت تسهیلات از بانک ، تکمیل پرسشنامه های وزرات صنایع و معادن و دریافت پیش فاکتور ماشین آلات و تجهیزات و کلیه موارد دیگر فعالیت می نماید.

1- چکیده  غیر فنی 

1-1- نوع و ویژگی های پروژه

1-2- آثار مهم طرح بر محیط زیست و برنامه های پیشگیری 

1-3- کاهش و کنترل آثار نا مطلوب  

1-4- نتیجه گیری از ارزیابی محیط زیست  

2- تشریح طرح 

2-1- عنوان طرح 

2-2- اهداف، نیازها و ضرورتهای طرح 

2-3- جایگاه طرح در برنامه ها و سیاست های کلی مملکت  

2-4  قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط کارخانجات سیمان در کشور

2-5- موقعیت پیشنهادی طرح 

2-6- گزینه های مکانی و فنی طرح 

2-7- فاز بندی کلی طرح 

2-8- تشریح ریز فعالیتهای طرح به تفکیک فاز احداث و بهره برداری 

2-8-1- جزئیات فعالیت های طرح در دوران احداث  

2-8-2- جزئیات مراحل مختلف در دوران بهره برداری 

2-9- نمودار خط تولید، تشریح فرآیند ها برای خط تولید 

2-10- تاسیسات جانبی و پروه های پی آیند 

2-11- ویژگی ها ی طرح در هریک از گزینه ها و فازهای  طرح 

2-11-1- ارائه ظرفیت تولید 

2-11-2- تخمین کلی  سرمایه گذاری  ریالی و ارزی 

2-11-3- برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تامین و نحوه انتقال آنها

2-11-4- برآورد انرژی و سوخت مورد نیاز و محل تامین آنها

2-11-5- برآورد نیروی انسانی و محل تامین 

2-11-6- برآورد و میزان محصولات اصلی و جانبی 

3- مراحل آماده سازی و اقدامات زیر بنایی 

4- آلاینده ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات اجرایی 

5- خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح 

6- تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه پیش از اجرای طرح 

6-1- تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه 

6-2- محیط فیزیکی 

6-2-1- خاکشناسی 

6-2-2- زمین شناسی 

6-2-3- منابع آب  

6-2-4- هوا  و اقلیم 

6-2-5- صدا و ارتعاشات  

6-3- محیط  طبیعی 

6-4- محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

6-5- معرفی طرح های توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی 

6-6- تشریح کاربردی اراضی محدوده مورد مطالعه 

7- پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح 

7-1- اثر بر محیط فیزیکی 

7-2- اثر بر محیط طبیعی 

7-3- اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

7-4- اثر بر کاربریهای اراضی دیگر طرح های توسعه محدوده مطالعاتی 

8- تجزیه و تحلیل آثار کاربریها و پیامدهای زیست محیطی طرح 

9- مدیریت و پایش زیست محیطی 

9-1- ارائه شیوه های پیشگیری، کاهش و کنترل هریک از آثار منفی زیست محیطی 

9-2- ارائه برنامه کلی مدیریت زیست محیطی برای اندازه گیری و پایش آثار زیست محیطی 

 

گزارشاتی که این شرکت در زمینه خدمات ارزیابی محیط زیست انجام داده در صنایع ذیل بوده است:

1- گزارش محیط زیست طرح احداث کارخانجات سیمان

2- گزارش محیط زیست طرح احداث کارخانجات فولاد (از استخراج سنگ آهن تا تولید شمش فولاد)

3- گزارش محیط زیست کارخانجات گچ و آهک

4- گزارش محیط زیست فعالیت های معدنی و استخراج مواد معدنی

5- گزارش محیط زیست معادن آهک و دانه بندی آن

6- گزارش محیط زیست طرحهای نیروگاهی

7- گزارش محیط زیست طرحهای فلزی (آلومینیوم، مس و آهن آلات ، میلگرد ، محصولات فولادی و ...)

8- گزارش محیط زیست کارخانجات تولید زغالسنگ

9- ارائه گزارش محیط زیست و تائید آن از اداره مروبوطه جهت هر گونه فعالیت های صنعتی و معدنی

+